Højtideligheden

Højtideligheden kan være en bisættelse (kremering), eller en begravelse. Den kan afholdes i sognekirken eller en anden kirke som familien eller den afdøde har tilknytning til.

Højtideligheden kan også finde sted fra et kirkegårdskapel eller et sygehuskapel.

Så vidt muligt laver vi under samtalen de nødvendige aftaler med præst, kordegn, graver evt. krematorium om tid og sted for højtideligheden – dog kan det i nogle tilfælde ikke lade sig gøre at få alle aftaler på plads før næste dag, hvis vi taler sammen om aftenen eller i weekenden.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken kan højtideligheden finde sted fra et kirkegårdskapel eller et sygehuskapel.

Højtideligheden