Dødsanmeldelse

Ethvert dødsfald skal anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde har bopæl.

Vi hjælper med at lave den elektroniske indberetning af dødsfaldet. Via en fuldmagt kan bedemanden på vegne af de pårørende foretage anmodning om begravelse eller ligbrænding hos begravelsesmyndigheden(Bopælssognet).

Der skal stå hvem anmelderen er, hvem skifteretten skal henvende sig til, hvor og hvornår bisættelsen eller begravelsen finder sted, hvem der er præst, om afdøde var medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, på hvilken kirkegård begravelsen eller urnenedsættelsen skal være.