Tradition og etikette ved begravelse og bisættelse

Hos Give Begravelsesforretning hjælper vi med alt det praktiske omkring bisættelse og begravelse. Vi arrangerer og koordinerer med alle relevante fagpersoner, så du kan koncentrere dig om den sidste afsked og om at gøre højtideligheden så personlig som muligt i form af valg af blomster, tøj til afdøde, eventuelle personlige effekter i kisten mv.

Der er en del tradition og etikette omkring begravelser og bisættelse, bl.a. at der ofte bliver holdt mindesammenkomst efterfølgende. Mindesammenkomsten bliver holdt et sted efter eget ønske, og du bestemmer naturligvis selv, om det skal være et stort eller lille arrangement. Hvis du ønsker at invitere alle fremmødte til begravelsen, er det en god idé at annoncere det forlods på mindesiden, i kirken eller kapellet – eller lade præsten gøre det.

Når højtideligheden er slut, og der er gået nogle dage, kan man takke de, der deltog i begravelsen eller bisættelsen, og de, der sendte en blomst og/eller et kort. Det kan gøres ved at indrykke en takkeannonce i et dagblad eller ved at sende takkekort til hver enkelt.

I Danmark er der flest mennesker, der vælger at blive kremeret – bisat. Der er også flest, der vælger en kirkelig handling, men der er dog flere og flere, der vælger en borgerlig højtidelighed, altså en højtidelighed uden kirkelig medvirken. Uanset hvilken type højtidelighed du ønsker, kan Give Begravelsesforretning hjælpe. Vi står også gerne til rådighed, hvis du har en anden trosretning og gerne vil begraves eller bisættes ud fra andre skikke og traditioner end de ovenfor nævnte.