Offentlige begravelser

En offentlig begravelse finder anvendelse hvis der ikke er pårørende/efterladte eller andre, som kan varetage forpligtigelsen.

En offentlig begravelse er ikke en tilskudsordning og ordningen skal ses som den sidste løsning, når alt andet er prøvet.

Er der pårørende/efterladte eller andre, som gerne vil, men økonomisk ikke kan varetage forpligtigelsen, undersøges først, om der er mulighed for hjælp fra Ydelsescenteret, pensionskontoret eller banken, før sagen overgives til Borgerservice i kommunen.

Dette skal ske for at sikre, at pårørende/efterladte eller andres ønsker om selv at have indflydelse på begravelsen mv. varetages, så vidt det er muligt.

Inden begravelsen/bisættelsen og bobehandlingen iværksættes, skal det være afgjort, hvem der har ansvaret. Kommunen kan således aldrig overtage ansvaret for et bo, hvor pårørende/ efterladte eller andre har påtaget sig dette ansvar, og hvor bisættelsen eller begravelsen er afholdt.

Offentlige begravelser i Vejle Kommune er siden 2014 blevet varetaget af Boesens Begravelsesforretning.
Hvis du ønsker yderligere vejledning om offentlige begravelser er du velkommen til at ringe til os på 75 82 07 25 eller rette henvendelse til Vejle Kommunes Borgerservice på tlf. 76 81 01 74

Læse mere og hent erklæring her.