Etiske regler

Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig til ved deres medlemskab at overholde foreningens etiske regler.

De omfatter bl.a.:

 

• En høj professionel bevidsthed baseret på loyalitet.

• En oprigtig respekt for enhver religion.

• En uopfordret orientering om omkostninger.

• En omhyggelig overholdelse af lovgivning.

• En objektiv, ærlig og sober markedsføring.

• En løbende indsats for at højne den professionelle viden.

 

Læs mere om foreningens vedtægter og regelsæt her.

Overtrædelse af foreningens regler kan medføre eksklusion.