Bisættelse eller begravelse

Den sidste afsked med et kært og elsket menneske foregår enten ved en begravelse eller en bisættelse – to afskedsformer, der adskiller sig væsensforskelligt fra hinanden, særligt ved måden kisten bliver håndteret på efter højtideligheden i kirken eller kapellet.

Højtideligheden i sig selv ligner hinanden i de to afskedsformer. Den kan enten foregå i kirken (kirkelig højtidelighed) eller kapellet (borgerlig højtidelig – finder oftest sted, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken). Efter højtideligheden bliver kisten ved en begravelse båret til et gravsted på kirkegården, hvor den bliver nedsænket i jorden, og præsten kaster tre små skovlfulde jord på den. Ved en bisættelse bliver kisten båret ud til en rustvogn, der kører den til krematoriet. Efter 8-14 dage får de pårørende udleveret afdødes aske i den valgte urne.

Størstedelen af danskerne bliver i dag bisat. Ved at lade sig bisætte kan det bl.a. lade sig gøre at sprede asken over åbent vand – de fleste vælger dog at begrave den.

Det er muligt at få tilladelse til at sprede aske, hvis afdøde har udtrykt ønske om det og/eller hvis man som pårørende kan sandsynliggøre, at det var et ønske hos afdøde. Hos Give Begravelsesforretning hjælper vi gerne med at indhente de relevante papirer og tilladelser og få styr på øvrige formaliteter. Husk, at asken skal spredes over helt åbent vand – havet, store fjorde o.l. Det er ikke tilladt at sprede asken over søer, lige som det ikke er tilladt at nedsænke en urne med aske i havet.